Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen: wat zijn uw opties?De Vlaamse Overheid heeft recent beslist dat er vanaf 1 januari 2023 een renovatieverplichting komt voor residentiële gebouwen. Met residentiële gebouwen bedoelt men woningen en appartementen. 

Uiteraard bestaat deze verplichting niet voor elke woning of appartement.
De renovatieverplichting is enkel van toepassing op een woning of appartement met een EPC-label E of F die aangekocht wordt vanaf 1 januari 2023.
Voor deze gebouwen verplicht de Vlaamse Overheid je om ze binnen de 5 jaar te renoveren, zodat je een EPC-label van minstens D behaalt. 

Om deze verplichte renovatie te compenseren zijn er door de Vlaamse Overheid ook interessante financieringsmogelijkheden voorzien.

 Is het niet helemaal duidelijk van welke premie of financiering je kan genieten?

Wij sommen de verschillende opties hier alvast even voor je op:

1. Renteloze renovatiekrediet 

Bij de aankoop van een woning of appartement met een slechte energieprestatie heb je de mogelijkheid een renteloze lening aan te gaan wanneer je de energieprestatie binnen de 5 jaar na aankoop zal verbeteren.

Welk bedrag je renteloos kan lenen hangt af van tot welk energielabel je de woning of het appartement zal brengen.

Voor een woning, van label E of F:

o  Naar label A: tot € 60.000,00

o  Naar label B: tot € 45.000,00

o  Naar label C: tot € 30.000,00

o  Naar label D: tot € 20.000,00

 Voor een appartement, van label D, E of F:

o  Naar label A: € 45.000,00

o  Naar label B: € 30.000,00

 Het renovatiekrediet is renteloos aangezien de interesten automatisch één keer per jaar worden terugbetaald.

 
2. Energielening+

Deze lening is enkel van toepassing op woningen die je verwerft via schenking of erfenis. Deze lening kan, net zoals het renteloze renovatiekrediet, afgesloten worden tot maximum € 60.000,00, wanneer men er zich toe verbindt de energieprestatie te verbeteren.

 Deze lening wordt onmiddellijk renteloos toegekend. Je dient dus niet eerst de rente te betalen om deze nadien terug te krijgen, zoals bij het renteloze renovatiekrediet wel het geval is.

3. 0%-energielening 

Behoort u tot een bepaalde doelgroep, dan kan u genieten van de 0%-energielening die u bij het Energiehuis kan aanvragen.
Deze lening kan vanaf 1 juli 2022 aangegaan worden tot € 50.000,00 met een maximale looptijd van 25 jaar.

De werken waarvoor deze lening kunnen aangevraagd worden zijn de volgende: dak- of zoldervloerisolatie, hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten), muurisolatie, vloerisolatie, luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen), energiezuinig ventilatiesysteem type C of D, zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …), fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is), zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water, vervanging van lichtarmaturen en lampen, energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond), energieopslagtechnieken (bijv. thuisbatterij) en beheerssystemen, energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).


4. Verschillende premies voor individuele maatregelen

Er zijn ook premies die u kan verkrijgen voor verschillende ingrepen die u aan uw woning uitvoert om deze energiezuiniger te maken.
Een gedetailleerde opsomming, met bedragen, van de verschillende premies vindt u hier.

1)     Premie voor isolatie en beglazing is voorzien voor:

2)     Premie voor installaties is voorzien voor:

De Vlaamse Overheid heeft een groot deel van deze premies ondergebracht onder de noemer ‘Mijn VerbouwPremie’. Deze kan u vanaf 1 oktober van dit jaar aanvragen via een online loket. Tot en met 30 juni 2022 moet u de huidige renovatiepremie en/of de energiepremies van Fluvius apart aanvragen. Tussen 30 juni en 30 september kunnen deze premies niet worden aangevraagd. De geldigheid van de facturen zal hiertoe verlengd worden met 3 maanden, zo komt uw aanspraak op een premie niet in het gedrang.
 

5. Totaalrenovatiebonus

Naast bovenstaande premies, kan u ook in aanmerking komen voor een totaalrenovatiebonus, toegekend door energienetbeheerder Fluvius.

Als u minstens 3 van bovenstaande premies aanvraagt, of minstens 2 premies combineert met een ventilatiesysteem, binnen een periode van 5 jaar, dan wordt deze bonus aan u toegekend.

Het bedrag van deze bonus verschilt naargelang het aantal investeringen dat u doet:

Bij woningen:

o  3 investeringen: € 1.250,00

o  4 investeringen: € 1.750,00

o  5 investeringen: € 2.750,00

o  6 investeringen: € 3.750,00

o  7 investeringen: € 4.750,00


Bij appartementen:

o  3 investeringen: € 625,00

o  4 investeringen: € 875,00

o  5 investeringen: € 1.375,00

o  6 investeringen: € 1.875,00

o  7 investeringen: € 2.375,00


6. EPC-labelpremie
 

Woningen die bij verkrijging een EPC-label E of F hebben en binnen 5 jaar minstens label C halen of appartementen die een EPC-label D, E of F hebben en binnen 5 jaar minimaal label B halen, komen ook in aanmerking voor een EPC-labelpremie. Deze premie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonus. 

Het gaat over volgende bedragen:

§ Voor woningen:

o  Naar label A: € 5.000,00

o  Naar label B: € 3.750,00

o  Naar label C: € 2.500,00

§ Voor appartementen:

o  Naar label A: € 3.750,00

o  Naar label B: € 2.500,00

De premie kan in schijven worden verkregen als er tussentijds geldige EPCs worden voorgelegd waaruit een voldoende labelverbetering blijkt.

Meer informatie over financiering en premies vind je op www.energiesparen.be

Heb je nog vragen of wens je graag wat meer advies over wat de verschillende mogelijkheden zijn? De experts van Globix staan voor je klaar!