Opschortende voorwaarde

Een opschortende voorwaarde wordt voorzien in de verkoopovereenkomst. Meestal wordt ze gesteld door de kandidaat-koper, maar de verkoper moet ermee akkoord gaan. Het is namelijk geen eenzijdige verbintenis, maar een overeenkomst tussen partijen.

 De opschortende voorwaarde schort dus de totstandkoming van de koop op. De verkoop komt pas tot stand wanneer de voorwaarde die voorzien wordt vervuld is. Wordt ze niet vervuld? Dan wordt de overeenkomst geacht nooit te hebben bestaan. Het is dus een veiligheidsmechanisme voor de koper.

De meest voorkomende opschortende voorwaarde is deze van het verkrijgen van een krediet of lening bij de bank. De verkoop gaat dan enkel door als de koper zeker is dat hij een krediet of lening kan krijgen. Deze opschortende voorwaarde moet wel voldoende gedetailleerd geformuleerd worden.

 Wat moet er zeker worden voorzien in de opschortende voorwaarde tot het bekomen van een krediet?

Heb je hierover nog vragen? We helpen je met plezier verder!