Vernieuwde watertoets

Sinds 1 januari geldt de nieuwe watertoets van de Vlaamse Overheid. Hier kan je een rapport vinden dat je informeert over de overstromingsgevoeligheid van jouw woning en/of perceel. Dit nieuwe rapport betekent automatisch ook "einde tijdsperk" voor het voormalige rapport. In dat rapport werd gebruik gemaakt van termen als "mogelijks overstromingsgevoelig" en "effectief overstromingsgevoelig" gebied om de overstromingsgevoeligheid te bepalen. Dat werd volledig herzien en zo werd de nieuwe watertoets geboren. 

In de nieuwe watertoets wordt er gewerkt met een G-score en een P-score. De nieuwe watertoets zal vanaf nu een onderscheid maken tussen het risico op wateroverlast voor het gebouw (G-score) en voor het perceel (P-score). Zowel voor het perceel als voor het gebouw bestaan er 4 scores:

- "A": Geen overstroming gemodelleerd

- "B": Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering

- "C": Kleine kans op overstromingen

- "D": Middelgrote kans op overstromingen

Verder zal er in het overstromingsrapport ook worden aangegeven wat het risico is voor wateroverlast door intense neerslag (pluviaal), vanuit waterlopen (fluviaal) en afkomstig door kustoverstroming (zee). Voor elk van deze risico's zal ook de score zoals hierboven worden toegekend.

Ben je van plan om te bouwen of een grond aan te kopen?
Wanneer het perceel een risico heeft op overstroming, kan de lokale overheid bepaalde voorwaarden opleggen voor het afleveren van een omgevingsvergunning.

Hou er ook rekening mee dat de regelgeving op het moment van indienen van de omgevingsvergunning van toepassing is. Kocht je dus een bouwgrond onder de oude regelgeving van de watertoets, maar vraag je nu pas een omgevingsvergunning aan. Dan moet je rekening houden met de nieuwe kaarten van de watertoets. Deze kunnen een ander risico aangeven dan het risico dat gekend was op het moment van je aankoop.

Meer weten over de nieuwe watertoets? Onze experts staan steeds voor jou paraat!